Leadership-ul este un factor important pentru succesul unei organizații. Leadership-ul transformă potențialul în realitate. Leadership-ul  se referă în primul rând la înlăturarea obstacolelor, astfel încât oamenii să poată acționa liber și independent. Conducerea încurajează și stimulează acțiunile angajaților, dând noi impulsuri planificării și luării deciziilor.

Analizând funcțiile Leadership-ul, semnificația poate fi indicată în următoarele 4 rubrici:

  1. Motivația pentru eforturile de grup:

Prin exercitarea abilităților de leadership, managerii pot influența orice grup de performanță în munca umană. Leadership-ul  aduce grupul la un nivel mai înalt de performanță prin munca sa pe relațiile umane.

  1. Concentrarea pe performanța umană:

Conducerea eficientă este necesară la diferite niveluri de management. Competența socială a conducerii este realizarea obiectivelor prin mobilizarea și utilizarea oamenilor.

  1. Bazele cooperării:

Leadership-ul este baza cooperării. O bună comunicare reciprocă, relații personale individuale, utilizarea participării și crearea de oportunități pentru a satisface nevoile ar trebui să îmbunătățească înțelegerea dintre lider și subordonații săi pentru opiniile reciproce. Această înțelegere sporită obținută prin interacțiunea personalităților individuale promovează sentimente și atitudini pozitive între ele.

  1. Creează încredere:

Angajații suferă adesea de probleme emoționale în organizații. Sunt frustrați pentru că nu sunt capabili să facă anumite joburi, să-și asigure promoții, să-și îmbunătățească abilitățile, să se înțeleagă cu oamenii, etc. Un lider vine aici, oferă sfaturi înțelepte și încearcă bariere (reale sau imaginare) .